Banka hesabı sigortalı mudi sayısı 53 milyonu aştı

Ekonomi 5 Nisan 2015
Banka hesabı sigortalı mudi sayısı 53 milyonu aştı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bankacılık sektöründe aralık 2014 itibarıyla 34 mevduat bankası ile 4 katılım bankası faaliyet gösteriyor. 

Söz konusu bu bankaların toplam aktif büyüklüğü 1 trilyon 994 milyar lirayı bulurken, bu kredi kuruluşları nezdindeki mevduat ve katılım fonu tutarı 2014 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,31 artış gösterdi.

Böylece tutar 1 trilyon 53 milyar liraya ulaşırken, toplam aktifin de yüzde 52,79'unu oluşturdu.

Sigorta kapsamında olan tutarlar ise 2013 yılı aralık ayına göre yüzde 12,04 artış göstererek 294 milyar liraya yükseldi. Buna göre toplam mevduat ve katılım fonunun yüzde 27,95'i sigorta kapsamında bulunuyor.

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu limit tutarı 15 Şubat 2013 tarihinden itibaren 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmıştı. 

2014 yılı sonu itibarıyla mevduat ve katılım bankalarında sıfır bakiyeli hesaplar hariç 63 milyon 244 bin 138 adet gerçek ve tüzel kişinin mevduat ve katılım fonu hesabı var. 

Sigorta kapsamında bulunan mudi sayısı ise 53 milyon 658 bin 867. Bunların 50 milyon 122 binini parasını mevduat bankalarında değerlendirenler, 3 milyon 536 bin 867'sini ise katılım bankalarında değerlendirenler oluşturuyor. 

Diğer taraftan, mevduat bankalarında 2014 yılı sonu itibarıyla mudilerin yüzde 98,1'inin 0-100 bin lira aralığında mevduatı bulunuyor. Bankalarda 100 bin 1 lira ile 1 milyon lira aralığında ki mevduat ise toplam mevduatın yüzde 27,70'ine tekabül ediyor. 1 milyon liradan büyük mevduatın payı ise yüzde 50,3 seviyesinde. 

Katılım bankalarında ise 2014 yılı sonu itibarıyla hesap sahiplerinin yüzde 98,3'ünün 0 ile 100 bin lira aralığında katılım fonu bulunuyor. Söz konusu aralıktaki hesapların tutarı toplam katılım fonunun yüzde 32,24'ünü oluşturuyor.

Hesap sahiplerinin yüzde 2'sine ait olan 100 bin 1 ile 1 milyon lira aralığındaki fonlar ise toplam katılım fonunun yüzde 33,5'ine tekabül ediyor. 1 milyon liradan büyük fonların payı ise yüzde 34,3 seviyesinde.

Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonlarının Türk Lirası ve döviz olarak dağılımına bakıldığında, Türk Lirası cinsinden sigortalı mevduat ve katılım fonlarının toplam içindeki payının 2014 yılı sonunda yüzde 74,40 düzeyinde bulunduğu görülüyor.

2014 yılında yurt içi yerleşik kişilere ait mevduat ve katılım fonları 990 milyar liraya ulaşırken, yurt dışı yerleşiklerde toplam mevduat ve katılım fonu 62 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu arada geçen yıl ticari mevduatın sigorta kapsamına alınması çalışmalarına devam edilirken, bu alandaki yasa değişikliğinin en kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. 

Bu kategorideki diğer yazılar