Ganimet

Bayram AKKAN 28 Temmuz 2017
Bayram AKKAN

Bir açıdan bakıldığında, kimsenin çaldığı bir şey yok.

Hepsi ganimet. 

Bir gün bir düğünde, sazlarda ki tellerin ağladığını duyunca dedim ki;

"-Rakı, şarap yok mu?" dediler ki;

"-Haramdır!" Ben de;

"-Yahu çalmayacağız, kendi paramızla alacağız." dedim. Karşımda ki bu sefer;

"-O zaman daha büyük günah." dedi. 

Yani haramı haramla karıştırırsan az günah.

O zaman anladım ki kimse bir şey çalmamış. Kendini mümin, ötekileri kafir görüp da malına çöktün mü Allah'ın emri ve izni doğrultusunda helale kavuşmuş oluyorsun.

Hatta sosyal medya da "-Kemalistlerin karıları kızları sizindir" tarzında paylaşımda bulunanların dayanağını da böylelikle öğrenmiş oldum.

Çünkü onlara göre Kemalistler kafir hatta kendinden olmayana oy yada destek veren de...

Eğer kafir görünüyorsanız, sizi kafir gören her an bir cihat yapıp, malınıza, kızlarınızı ve karınızı cariye olarak, erkek evladınızı köle olarak alabilir.

Düşündükçe ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğumuzu görüyor, korkuyorum. Korkum herkes içindir. Kendini mümin olarak görüp diğerini kafir gören için de kafir olan yada görünen için de..

Allah için öldürmeyin!

Allah için sevin!

Allah için iyi insan olun!

Yaşayın size bahşedilen hayatı, tüm güzelliğiyle.

 

**************

Ganimet;

     Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.

Ganimet kelimesi (çoğulu ganâim) sözlükte “bir şeyi zorluk çekmeden elde etmek” demektir. İslâm hukukunda, “müslümanların savaş yoluyla gayri müslimlerden ele geçirdikleri esirler ve her türlü mal”şeklinde tanımlanmaktadır.*(¹)

isim (gani:met) Arapça 

  1. isim Savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal
  2. Bir rastlantı sonucu ele geçen kazanç veya imkân
  3. Yağma sonrasında elde kalan mal, çalıntı.* (²)

Harpte kâfirlerden zorla alınan mal. Lügatte, çalışıp yorulmadan elde edilen şey, düşmandan alınan mal mânâlarına gelir. Cem’i yâni çoğulu ganâimdir. Ganimet önceki ümmetlere helâl değildi. Sâdece Peygamber efendimizin ümmetine helâl kılınmıştır. Nitekim Enfâl sûresi 69, âyet-i kerîmesinde meâlen; “Şimdi elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin” buyrulmuştur. Peygamber efendimiz de; “Ganimetler bana helâl kılındı. Benden önce hiç kimseye helâl kılınmadı” buyurmuşlardır, islâm’da ilk ganîmet Bedr’den iki ay önce Abdullah bin Cahş komutasında Nahle seserine gönderilen seriyye (küçük askerî birlik) tarafından alınmıştır. Bedr ganimetleri ile birlikte taksim edilmiştir. *(³)

 

 

 

(¹) İslam Ansiklopedisi

(²)TDK güncel Türkçe Sözlük

(³)İslam Tarihi Ansiklopedisi

Yazarın tüm yazıları